Privacyreglement

Wij respecteren uw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en website van Ezzat Holding B.V.

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, als u gebruik maakt van onze diensten, onze website of als u contact met ons opneemt. Als we uw gegevens vastleggen vragen we altijd uw toestemming en we vertellen waar we uw gegevens voor gaan gebruiken. Als we uw gegevens voor verschillende doelen gebruiken vragen we u per doel om toestemming.

Daarnaast hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren.

Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij u niet van dienst zijn.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw betaalgegevens;

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Locatie van de browser en het soort device waarmee u de website bezoekt.

Social media
Als u social mediafuncties gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account.
Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief
Ezzat Holding B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Wij sluiten met alle werknemers en derden geheimhoudingsverklaringen.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u een dienst bij ons afneemt, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bent zullen uw gegevens verwijderd worden. Ook zullen wij inactieve accounts na 5 jaar verwijderen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens. U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorgdragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.
Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • De website snel is;
 • We fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • We verbeteringen kunnen testen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kunt u ons cookiestatement nalezen: https://legalloyd.com/info-pages/cookies.

Wijziging van ons privacy beleid
Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een bericht op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.
Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Ezzat Holding B.V
Tel: 088 770 7949